DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
26 lutego - 4 marca 2017 roku

Drodzy Diecezjanie!

Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Kościół i nasza ojczyzna, jest ochrona trzeźwości. W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego r hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Jest on wyjątkową szansą na zjednoczenie działań wszystkich Polaków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa.

Wyjątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Niech nasza postawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej naszej ojczyzny.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Komunikat należy odczytać w VII Niedzielę zwykłą, 19 lutego 2017 r.

Schemat 50. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu

26 lutego – 4 marca 2017 r., cykl niedzielnych czytań „A”, cykl powszedni czytań „I”

 • 26 lutego 2017 r., VIII Niedziela zwykła; Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa
  Patron dnia:
  Matka Boża, Królowa Polski
  Intencja: Modlitwa za Naród Polski, aby wierny Ślubom Jasnogórskim pielęgnował cnotę trzeźwości, a także o dobre owoce tegorocznego Kongresu Trzeźwości.
 • 27 lutego 2017 r., poniedziałek
  Patron dnia:
  św. Jan Paweł II
  Intencja: Modlitwa za rodziny, aby codzienna praktyka wspólnej modlitwy i życia sakramentalnego pomagała im w zachowaniu trzeźwości.
 • 28 lutego 2017 r., wtorek
  Patron dnia:
  św. Stanisław Papczyński
  Intencja: Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, katechetów, aby dawali odważne świadectwo życia w trzeźwości i wolności od wszelkich nałogów, i w ten sposób przyczyniali się do budowania zdrowej, silnej moralnie rodziny i Ojczyzny.
 • 1 marca 2017 r., Środa Popielcowa
  Patron dnia:
  św. Jan Chrzciciel
  Intencja: Modlitwa za sprawujących władzę – za rząd, parlament i samorządy, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym, przeciwstawiali się demoralizacji społeczeństwa i troszczyli się o trzeźwość.
 • 2 marca 2017 r., czwartek
  Patron dnia:
  bł. Bronisław Markiewicz
  Intencja: Modlitwa za kapłanów, członków życia konsekrowanego i seminarzystów, aby dając świadectwo życia w trzeźwości w codziennej posłudze, wzrastali w świętości i pociągali ludzi do Boga.
 • 3 marca 2017 r., piątek
  Patron dnia:
  św. Maksymilian Kolbe
  Intencja: Modlitwa za bractwa, ruchy, grupy trzeźwościowe i wszystkich apostołów zatroskanych o trzeźwość, o ich ofiarne świadectwo i gorliwość.
 • 4 marca 2017 r., sobota
  Patroni dnia:
  św. Kazimierza, Królewicza i bł. Karolina Kózkówna
  Intencja: Modlitwa za dzieci i młodzież, aby w trzeźwych rodzinach miały oparcie i pomoc w realizowaniu przyrzeczeń abstynenckich podjętych podczas I Komunii Świętej i bierzmowania.
Dod. Joanna Solak 14.02.2017 o 12.18, akt. 26.02.2017 o 8.18