DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Zmiana składki ZUS – 2017

W związku ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 ulegają podwyższeniu składki ZUS opłacane przez duchownych.

Aktualne wysokości składek ZUS:

  • ubezpieczenia społeczne:
    • do grudnia 2016: 108,48 zł
    • za styczeń 2017 (opłacana do 10 lutego) i następne miesiące: 117,28 zł
  • ubezpieczenie zdrowotne:
    • do grudnia 2016: 166,50 zł
    • za styczeń 2017 (opłacana do 10 lutego) i następne miesiące: 180,00 zł

S. Karolina Maria Lisiak

Dod. Joanna Solak 26.01.2017 o 11.35, akt. 31.01.2017 o 12.53