DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Katechizacja przedmałżeńska w roku 2017
Duszpasterstwo Rodzin DW-P

Podajemy zainteresowanym terminy rozpoczynania nauk w ramach katechizacji przedmałżeńskiej w Parafiach Diecezji Warszawskiej w roku 2017.

Dod. Joanna Solak 20.01.2017 o 13.12