DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Prośba o modlitwę w intencji zdrowia ks. Feliksa Chudzika

Ks. Feliks Chudzik, proboszcz Parafii św. Stanisława BM w Załubicach Starych w piątek, 13 stycznia został hospitalizowany na skutek urazów odniesionych w wypadku komunikacyjnym.

Utrzymujący się od kilku dni bardzo poważny stan chorego nie ulega zasadniczej poprawie.

Zwracamy się z gorącą prośbą o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia Księdza Proboszcza Feliksa Chudzika.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 19.01.2017 o 12.41