DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Konkurs biblijny dla ministrantów i lektorów
Etap diecezjalny - 18 marca 2017; zgłoszenia - do 20 lutego 2017 roku

Zapraszamy ceremoniarzy, lektorów i ministrantów do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym.
Tematyka konkursu to Księgi Nowego Testamentu: Ewangelia wg św. Jana, Listy św. Jana i Apokalipsa św. Jana wraz ze wstępami i przypisami (obowiązującym tekstem jest Biblia Tysiąclecia, wyd. V).
Konkurs adresowany jest do ministrantów i lektorów, którzy aktualnie należą do Liturgicznej Służby Ołtarza, a ich wiek nie przekracza 26 lat (Konkurs adresowany jest wyłącznie do chłopców).

Etap diecezjalny: sobota, 18 marca 2017 r., godz. 14:00, w domu parafialnym przy katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie (w sali nad kancelarią).

Do udziału w Konkursie zaproszeni są:

  • uczestnicy indywidualni w dwóch kategoriach wiekowych:
    • szkoła podstawowa i gimnazjum;
    • szkoła ponadgimnazjalna i starsi;
  • drużyny liczące od 3 do 5 osób (więcej informacji na temat drużyn zob. w regulaminie Konkursu).

Uwaga! Każda parafia może być reprezentowana maksymalnie przez jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. Uczestnik indywidualny nie może być częścią drużyny.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach:

  • eliminacje diecezjalne odbędą się dnia 18 marca 2017 r.
  • laureaci etapu diecezjalnego wezmą udział w finale ogólnopolskim w Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniach 19-20 maja 2017 r.

Zgłoszenia: sms-em do 20 lutego 2017, do Diecezjalnego Duszpasterza Lektorów i Ceremoniarzy - ks. Konrada Biskupa, kom. 537 894 343

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/LektorzyDiecezjiWarszawskoPraskiej/

Jednocześnie ceremoniarzy, lektorów i kandydatów na lektorów zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących ich formacji na poniższych stronach fb:
https://www.facebook.com/lektorzyDWP/
https://www.facebook.com/CeremoniarzeDWP/

Ks. Konrad Biskup
Diecezjalny duszpasterz lektorów i ceremoniarzy

Dod. Joanna Solak 13.01.2017 o 13.22, akt. 13.03.2017 o 14.40