DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego przygotowuje się do stulecia istnienia (pełne nagranie homilii, galeria foto)
Niegów, 6 stycznia 2016 roku

Zawsze nieście innym światło Bożej Miłości - życzył Siostrom Benedyktynkom Samarytankom Krzyża Chrystusowego Ks. Bp Marek Solarczyk.

W uroczystość Objawienia Pańskiego zgromadzenie rozpoczęło dziewięcioletnią nowennę przygotowującą do jubileuszu stulecia swojego powstania. Obchody zainaugurowała Msza Święta w Domu Generalnym Zgromadzenia w Niegowie.

Za datę powstania Zgromadzenia Benedyktynek Samarytanek przyjmuje się dzień 6 stycznia 1926 roku, w którym to dniu Jadwiga Jaroszewska, która przyjęła imię s. Wincenta - objęła pracę na oddziale skórno-wenerycznym w szpitalu św. Łazarza w Warszawie.

Dnia 8 grudnia 1932 roku kard. Aleksander Kakowski, Arcybiskup Metropolita Warszawski, wydał dekret erygujący Zgromadzenie o ślubach prostych, na prawie diecezjalnym. Dnia 14 stycznia 1965 roku spełniło się gorące pragnienie Matki Wincenty - Zgromadzenie uzyskało kanoniczny akt afiliacji do Zakonu św. Benedykta. 5 kwietnia 1974 roku - Zgromadzenie otrzymało zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej na prawie papieskim.

Obecnie Zgromadzenie liczy ono, na dzień dzisiejszy 112 sióstr i posiada 13 domów zakonnych. Siostry posługują w domach pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz w domu samotnej matki.

Duchowość Zgromadzenia wypływa z Ewangelii, Reguły św. Benedykta oraz charyzmatu otrzymanego przez Założycielkę.

Po więcej informacji dotyczących Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego zapraszamy na stronę http://www.samarytankiosb.pl/main.html

Galeria zdjęć
Dod. Marcin Tafejko 10.01.2017 o 16.57, akt. 10.01.2017 o 16.58