DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kambia – afrykańskie krańce Diecezji Warszawsko-Praskiej
Z wizytą duszpasterską w Parafii św. Augustyna (Diec. Makeni)

Misje to zadanie i praca dla całego Kościoła. Nasza Diecezja, dzięki Księdzu Arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi, wieloletniemu misjonarzowi w Afryce bardzo bezpośrednio zaangażowała się w dzieło misyjne w Sierra Leone. Od 2011 roku nasi kapłani posługują w tym biednym kraju otaczając ludzi opieką duszpasterską, krzewiąc wiarę, niosąc oświatę i postęp. W dniach od 6 do 14 grudnia 2016 r. razem z Księdzem Arcybiskupem odwiedziliśmy obecnie pracujących tam kapłanów: ks. Jacka Pielaka, ks. Roberta Guta i ks. Krzysztofa Szczepanika oraz ich wspólnotę parafialną. Wyjechały z nami 3 Siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego razem ze swoją przełożoną generalną. Siostry: Dominika, Gianna i Laura miały tam zostać i na miejscu w sposób stały zaangażować się w szeroko rozumianą posługę misyjną.

Ks. Arcybiskup, od swojej ostatniej wizyty w Sierra Leone 6 lat temu, zaobserwował ogromny progres placówki misyjnej. W parafii Św. Augustyna w Kambii, w diecezji Makeni, obsługiwanej przez naszych duchownych, widoczny jest dynamiczny rozwój materialny. Uporządkowany kościół i 4 kaplice dojazdowe, praktycznie wybudowany od podstaw dom gościnny z 12. pokojami, remonty szkół, na ukończeniu budowa domu Sióstr to tylko najważniejsze inwestycje. W wymiarze ludzkim nastąpiła już integracja wiernych, którzy gromadzą się przy kościołach oraz identyfikują z parafią.

Ogromnie ważną rzeczą jest szeroko rozumiana edukacja dzieci i młodzieży. Ks. Jacek Pielak, proboszcz parafii Kambia, jest dyrektorem dużej szkoły. Cieszy się ogromnym szacunkiem i uznaniem, jest zarówno dla uczniów jak i dla kadry nauczycielskiej autorytetem, troszcząc się o ich dobro, rozwój szkoły. Oni to widzą i doceniają. Taka bliskość ma również wymiar ewangelizacyjny, mimo, że większość stanowią muzułmanie, bo życie społeczne, religijne i kulturowe skupia się wokół misji i misjonarzy.

W niedzielę 11 grudnia odbyła się uroczystość parafialna, której przewodniczył nasz Ksiądz Arcybiskup razem z miejscowym bpem Natale Paganellim – administratorem diecezji. Udzielili sakramentu bierzmowania prawie 70. osobom i Abp pobłogosławił 8 małżeństw. Msza święta bardzo podniosła, ludzie zaangażowani, bardzo aktywni, czuli się docenieni. Dużo dzieci i młodzieży pomagającej przy kościele.

Inwestycje materialne dobiegają końca. Teraz zaczyna się etap działania ewangelizacyjnego, edukacyjnego, społecznego, pogłębionej formacji katechetów i nauczycieli. Na misjach ważne są działania prospołeczne, tworzenie różnych programów edukacyjnych i formacyjnych. Zdaniem Księdza Arcybiskupa ta misja dojrzała bardzo szybko.

Nasi misjonarze doskonale odnajdują się nie tylko w kontekście kulturowym, ale dostrzegają szczegóły działania duszpasterskiego. Świeccy, by byli przydatni na misjach muszą, być dobrze ukierunkowani zawodowo (znajomość angielskiego, praktyczne wykonywanie różnych zawodów, czynności, umiejętność nauczania i przekazywania wiedzy i sprawności…). Widać, jak misjonarze nauczyli się współpracy ze świeckimi, którzy aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła, bo teraz przyszedł już czas na inwestowanie w człowieka i jego formację.

Warto przeczytać w bieżącym numerze tygodnika Idziemy (2/2017 z 8 stycznia 2017 roku) wywiad z Księdzem Arcybiskupem Henrykiem Hoserem SAC, który w bardzo ciekawy sposób opowiada o codziennym życiu w Sierra Leone.

Nasi misjonarze zapraszają kapłanów do odwiedzania ich na misji, spędzenia nawet wakacji, by z bliska przyjrzeć się, jak wygląda ich codzienna posługa i praca w kraju tak zupełnie innym kulturowo i religijnie od Europy. Warto zobaczyć tak wielką różnorodność tego samego Kościoła i spojrzeć szerzej na posługę duszpasterską.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Galeria zdjęć
Dod. Joanna Solak 5.01.2017 o 9.29, akt. 12.01.2017 o 20.28
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.