DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Środowisko medyczne modliło się w intencji Abp. Hosera SAC
5 stycznia 2017 roku, ul. Rozwadowska 9/11

Środowisko medyczne skupiające się przy Parafii Świętej Rodziny w Warszawie na Zaciszu zaprasza medyków na spotkanie w czwartek, 5 stycznia.

Mszę Świętą o godz. 19.00 ks. Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, będzie celebrował w intencji powrotu do zdrowia ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC.

Po Eucharystii prelekcja o bł. Ks. Jerzym Popiełuszce jako przewodniku duchowym medyków.

Miejsce spotkania: ul. Rozwadowska 9/11, Dom Parafialny Parafii Świętej Rodziny, Warszawa-Zacisze.

Obecna na spotkaniu redaktor Magdalena Kowalewska podzieliła się z nami swoją relacją:

W wigilię Uroczystości Objawienia Pańskiego środowisko medyczne spotykające się od wielu lat przy parafii Świętej Rodziny na Zaciszu uczestniczyło we Mszy świętej, sprawowanej w intencji powrotu do zdrowia abp. Henryka Hosera. Eucharystii przewodniczył Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski.

­Ksiądz Arcybiskup kochał i kocha Afrykę. Służył jej wiele lat – mówił podczas homilii; zwracał też uwagę, że tak jak każdemu choremu, także Księdzu Arcybiskupowi oprócz terapii farmakologicznej potrzebna jest również terapia duchowa.­ - W swojej pasterskiej posłudze przyjął zawołanie „Bóg jest większy” - ­ przypomniał Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, podkreślając, że słowa te wskazują na wielką ufność pokładaną w Panu w każdej chorobie, cierpieniu oraz wszystkim tym, co nas spotyka. ­ - W tej Eucharystii zawierzamy Chrystusowi również zespół terapeutyczny, który opiekuje się Księdzem Arcybiskupem oraz tych, którzy na co dzień mu towarzyszą w chorobie - ­ mówił ks. Arkadiusz Zawistowski. Wskazywał, że nieprzypadkowo Eucharystia sprawowana jest w parafii Świętej Rodziny, bowiem Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser w swoim nauczaniu często wskazuje na zawierzanie się Świętej Rodzinie.

­- Ksiądz Arcybiskup zwraca się do środowiska „Koleżanki i Koledzy”. To wyraz tego, że ciągle utożsamia się z tą profesją ­- zwrócił uwagę duchowny, dziękując Służbie Zdrowia za obecność i modlitwę w intencji Księdza Arcybiskupa Hosera.

Na koniec Eucharystii medycy przekazali Krajowemu Duszpasterzowi Służby Zdrowia list do Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera. ­ Napisaliśmy ten list jako wyraz naszej nadziei, że Ten, który jest najlepszym lekarzem i na którego zawsze wskazywał nam Ksiądz Arcybiskup - Jezus Miłosierny jest w stanie uzdrowić każdego -­ mówiła doktor Grażyna Rybak, podkreślając, że w ten sposób oprócz modlitwy środowisko medyczne wyraża swoją solidarność z Biskupem Warszawsko-Praskim w jego chorobie.

Magdalena Kowalewska

Dod. Joanna Solak 3.01.2017 o 10.47, akt. 7.01.2017 o 16.54