DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Uroczystość Objawienia Pańskiego – wspieramy misje
6 stycznia 2017 roku

Jak pisze w imieniu Bp. Jerzego Mazura SVD, Przewodniczącego Komisji EP ds. Misji, sekretarz Komisji, o. dr Kazimierz Szymczycha SVD:

(…) W trwającym roku duszpasterskim, przeżywanym pod hasłem: „Idźcie i głoście…” (Mt 10,7), stajemy, aby ponownie zadziwić się tajemnicą Wcielenia. Pamiątka Narodzenia uświadamia nam słowami aniołów: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Łk 2,14), że Chrystus przyniósł zbawianie dla wszystkich narodów. Prawda ta budzi W nas uczucie wdzięczności dla misjonarzy, którzy przynieśli światło wiary na polską ziemię i zaszczepili ją w sercach naszych przodków. Cieszymy się już tym skarbem wiary od ponad 1050 lat. Mamy również świadomość, że świat współczesny potrzebuje misjonarzy i misjonarek, którzy poniosą Dobrą Nowinę o zbawieniu aż po krańce ziemi, na współczesne peryferie świata.

Przed nami, tradycyjnie już, dzień 6 stycznia 2017 roku – Uroczystość Objawienia Pańskiego, która będzie kolejną okazją do kontynuowania naszej współpracy na rzecz pomocy misjonarzom. Dzień ten przeżyjemy pod hasłem: „Idźcie i głoście…” Z misjonarzami na peryferie świata.

Dlatego też zwracam się… z prośbą o przypomnienie… o tradycyjnej zbiórce przeprowadzanej corocznie, w dniu 6 stycznia, we wszystkich kościołach Polski. Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, ofiary zbierane w tym dniu na tacę, przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji.

Dod. Joanna Solak 2.01.2017 o 13.35, akt. 2.01.2017 o 14.40