DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Komunikat o stanie zdrowia Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC
2 stycznia 2017 roku

Bracia i Siostry,

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za modlitewne wsparcie i wyrazy życzliwości dla księdza Arcybiskupa Henryka Hosera w jego chorobie.

Przeprowadzone w szpitalu badania potwierdziły, że przyczyną pogorszenia stanu zdrowia jest malaria.

Postawiona przez lekarzy diagnoza i realizowane procedury medyczne prowadzą do skutecznych efektów leczenia.

Niech nasza wspólnota serdeczności i modlitwy wspiera Księdza Arcybiskupa w szybkim powrocie do zdrowia.

+ Bp Marek Solarczyk
Wikariusz Generalny

Dod. Joanna Solak 2.01.2017 o 11.13, akt. 9.01.2017 o 10.01