DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Prośba o modlitwę o zdrowie ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC

Drodzy kapłani i wierni
Diecezji Warszawsko-Praskiej,

Zwracamy się z gorącą prośbą o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC.

Kilkudniowe leczenie infekcji nie przyniosło poprawy zdrowia a zaostrzenie objawów chorobowych spowodowało, że w czwartek, 29 grudnia 2016 roku, Ksiądz Arcybiskup został hospitalizowany.

Ufamy, że podjęte leczenie spowoduje szybki powrót Ekscelencji do zdrowia.

Osobę naszego Pasterza i cały personel medyczny powierzamy modlitwie wiernych naszej Diecezji.

+ Bp Marek Solarczyk
Wikariusz Generalny

Dod. Joanna Solak 30.12.2016 o 10.52, akt. 2.01.2017 o 11.05