DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Jubileusz 5-lecia konsekracji księdza biskupa Marka Solarczyka
19 listopada 2011 - 19 listopada 2016

Sobota, 19 listopada 2011 roku była chłodna, pochmurna, raczej ponura - jak to w listopadzie...
W Katedrze Warszawsko-Praskiej było jednak radośnie, słonecznie, gorąco i ... bardzo ciasno. Po raz pierwszy w swojej historii Diecezja miała przeżywać konsekrację biskupią: pełnię świeceń miał przyjąć ks. dr prał. Marek Solarczyk - dotychczasowy proboszcz Parafii Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana.

Uroczystość była piękna, podniosła, rozmodleni wierni towarzyszyli liturgii święceń wsłuchując się z uwagą i napięciem w każde słowo - cóż się dziwić: w tych murach rozbrzmiewały po raz pierwszy. A sam Nominat - pokorny, jak zawsze skupiony i zatopiony w tym, czego był uczestnikiem.
Bo Biskup Marek taki właśnie jest: kiedy się modli - to się modli, kiedy słucha - to słucha, kiedy się uśmiecha - to się uśmiecha... Zawsze angażując całego siebie, zawsze „cały dla”, zawsze serdecznie, szczerze, życzliwie, z sercem na dłoni.
Aż proszą się o przypomnienie słowa Inwokacji Kornela Makuszyńskiego - dedykujemy je Jubilatowi, bo w Jego życiu są prawdziwe:

/.../ Spojrzyj w me serce, Najjaśniejsza Pani,
I choć przez chwilę usłysz, co w nim śpiewa,
A ujrzysz wielką miłość w tej otchłani,
Co kocha ludzi, kamienie i drzewa.
O, jakże bardzo kochać chcę, jak bardzo,
Nie to, co w bisior stroi się i złoto,
Lecz to, czym nawet najnędzniejsi gardzą,
Co głodem żywi, poi się tęsknotą.
Chcę serce moje jako bochen chleba
Pokrajać dla tych, których głód uśmierca,
Ty zasię spraw to, o Panienko z nieba,
Aby dla wszystkich mi starczyło serca.
Przeto je ozdrów, położywszy ręce
I pobłogosław jak zoraną niwę,
A ja słów kłosy własną krwią poświęcę
I pójdę dzielić między nieszczęśliwe. /.../

Ekscelencjo, Księże Biskupie Jubilacie
- kiedy Ksiądz biskup wpisywał jako motto posługi słowa z Ewangelii wg. św. Marka: Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy -
jeszcze nie wiedzieliśmy, co to może oznaczać w codziennej praktyce. Ksiądz Biskup wiedział, ile w nich mocy - bo odwoływał się do nich od dnia święceń kapłańskich, a może nawet wcześniej (tajemnica serca...). Patrząc na te pięć lat posługi - już wiemy, widzimy, ile dzięki łasce Bożej naprawdę staje się możliwe.

Dziękujemy za każde słowo i uśmiech; za każde spotkanie - liturgiczne, przy parafialnych, diecezjalnych, ogólnopolskich jakże różnorodnych okazjach; za spotkania osobiste, ale także te dokonujące się w przestrzeni medialnej.
Dziękujemy za ogromne zaangażowanie - od spraw wielkich, światowych, po z pozoru maleńkie, indywidualne - wiemy, że dla Waszej Ekscelencji wszystkie są jednakowo ważne. Na każdą Ksiądz Biskup znajduje czas i każdej poświęca uwagę.

Otaczamy Księdza Biskupa modlitwą i prosimy Dobrego Boga, by nie zabrakło Ekscelencji sił, by tak jak dotąd dzielić się z nami wiarą, nadzieją, miłością. By świadectwo umiłowania Ewangelii było tak wyraziste, radosne i głębokie, jak każdego z minionych 1.826 dni... Pragnienie samego Chrystusa, zapewne głęboko zapisane w sercu Waszej Ekscelencji: tych, których mi dałeś doprowadzić do Ciebie, Ojcze - niech się spełnia i owocuje poprzez obfitość łaski spływającej dzięki biskupiej posłudze.
A dla samego Jubilata - niech Pan Bóg szeroko otworzy skarbiec darów doczesnych i nadprzyrodzonych, przez pośrednictwo Matki Bożej i ukochanych świętych Patronów.

Ekscelencjo, Księże Biskupie - Ad multos annos!

Jeśli ktoś chciałby przypomnieć sobie klimat tamtych chwil - może to uczynić wracając do diecezjalnej relacji: diecezja.waw.pl/2410
Poniżej przywołujemy zdjęcia uchwycone obiektywem Księdza prał. Henryka Zielińskiego, Redaktora Naczelnego Tygodnika Idziemy - galeria 1, oraz przygotowany na okazję Jubileuszu fotoreportaż, wspomnienia zapisane przez Księdza Mariusza Wedziuka - wicedyrektora Radia Warszawa - galeria 2. Doskonale oddają one radość, którą wszyscy przeżywaliśmy.

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Dod. Joanna Solak 18.11.2016 o 17.09, akt. 18.11.2016 o 19.12