DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Zamknięcie Roku Miłosierdzia Bożego (pełne nagranie homilii)
13 listopada 2016 roku

W dekrecie Abp. Henryka Hosera SAC, biskupa Warszawsko-Praskiego czytaliśmy:

/.../ Ojciec Święty Franciszek w bulli Misericordiae Vultus z 11 kwietnia 2015 roku ogłosił Nadzwyczajny Rok Święty, nazwany Jubileuszem Miłosierdzia, który rozpocznie się w Wiecznym Mieście 8 grudnia br., a zakończy 20 listopada 2016 roku. W całym świecie chrześcijańskim poza Rzymem uroczysta inauguracja Jubileuszu Miłosierdzia nastąpi w niedzielę 13 grudnia, a jego zamknięcie 13 listopada 2016 roku. /.../

Zgodnie z tymi ustaleniami w niedzielę, 13 listopada 2016 roku, podczas Mszy Świętej o godzinie 12.30, sprawowanej w Katedrze Warszawsko-Praskiej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, pod przewodnictwem Biskupa Warszawsko-Praskiego, odbyło się zakończenie Roku Świętego w Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz zamknięcie drzwi świętych.

Ks. Abp Henryk Hoser SAC w homilii podkreślił ż Bramy Miłosierdzia Bożego są i będą otwarte do końca świata.

Dod. Joanna Solak 10.11.2016 o 10.50, akt. 16.11.2016 o 16.50