DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Wyłudzenia funduszy parafialnych metodą „na policjanta”

W Diecezji kilkakrotnie już pojawiły się próby wyłudzeń finansowych dokonywanych zmodyfikowaną metodą „na policjanta”.

Oszuści powołując się na Centralne Biuro Śledcze usiłują dotrzeć do danych osobowych osoby odpowiedzialnej w Parafii za prowadzenie konta bankowego.

Informują o wycieku tych danych, prowadzonej akcji policyjnej i proszą o współpracę.

Oszuści dzwonią do Parafii, podając bardzo wiarygodne dane – numer odznaki, imię i nazwisko, itp. Proszą – w celu uwiarygodnienia się – o oddzwonienie na numer alarmowy 997. Zamiast połączenia z numerem policyjnym następuje jednak przekierowanie z numeru parafialnego na telefon przestępców. Często sugerują np. wypłacenie pieniędzy z banku, proponując w tym celu ochronę policyjną.

W takiej (lub podobnej) sytuacji należy powiadomić najbliższą komendę policji lub skontaktować się z numerem alarmowym 112 (!) w celu zgłoszenia próby dokonania wyłudzenia; najlepiej z innego telefonu niż ten, na który dzwonią oszuści.

Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 25.10.2016 o 15.32, akt. 22.11.2016 o 9.32