DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Abp Henryk Hoser SAC na rozpoczęciu roku propedeutycznego w Seminarium w Urlach (relacja video, pełne nagranie homilii)
Urle, 17 października 2016 roku.

17 października 2016 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej i Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym, odbyła się msza inaugurująca rok propedeutyczny Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Rok propedeutyczny został wprowadzony przez Konferencję Episkopatu Polski w listopadzie 2009. W seminarium w Urlach do kapłaństwa przygotowują się klerycy z Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Ks. Abp Henryk Hoser SAC w homilii stwierdził, że "powołanie kapłańskie jest ogromnym darem! Niewielu przyjmuje ten dar, a wy jesteście wśród wybranych. Ten dar trzeba zachowywać, by wasze życie było spełnione".

Dod. Marcin Tafejko 20.10.2016 o 10.49, akt. 20.10.2016 o 10.51