DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Inkardynacje do Diecezji Warszawsko-Praskiej
07 października 2016 roku

Kapłan z ludu wzięty dla ludu ustanowiony (por. Hbr 5,1). Kapłani diecezjalni przyjmują święcenia w stopniu prezbiteratu tytułem służby w danym kościele lokalnym. Bywa jedna, że drogi Opatrzności Bożej prowadzą ich do innych diecezji. Tak stało się w przypadku księdza kan. dr. hab. Wiesława Kazimieruka i ks. prał. dr. Sławomira Żarskiego.

Ksiądz kan. dr hab. Wiesław Kazimieruk urodził się w 1964 roku w Wisznicach. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1990 roku z rąk biskupa Jana Mazura.

Jego pasją jest liturgika. Od pracy magisterskiej, poprzez studia na KUL-u, Anselmianum (Papieski Instytut Liturgiczny św. Anzelma) aż po habilitację na UKSW od ponad 25. lat zajmuje się tymi zagadnieniami.

W Diecezji Siedleckiej Ksiądz Kazimieruk najpierw, jak każdy kapłan, pracował jako wikariusz.

Bardzo wcześnie zajął się pracą naukową. Po ukończeniu studiów był wykładowcą Instytutu Teologicznego i prefektem LO im. Staszica w Siedlcach. Pełnił między innymi funkcje: Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej, wykładowcy a następnie Rektora WSD.

Z Diecezją Warszawsko-Praską jest związany od roku 2010. Pracował jako wikariusz Parafii Narodzenia NMP w Warszawie na Płudach a od lipca 2013 jest pasterzem wiernych Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy. Od roku akademickiego 2012/2013 jest wykładowcą liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej w Tarchominie.

Dekret inkardynacyjny Księdza dr. hab. Wiesława Kazimieruka do naszej Diecezji nosi datę 7. października br.

Ksiądz prał. dr Sławomir Żarski urodził się w 1955 roku w Gruszówce na Białorusi. W 1959 roku rodzina przeniosła się do Węgrowa.

Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1980 roku z rąk biskupa Jana Mazura.

Po 12. latach pracy w Diecezji Siedleckiej podjął posługę kapłańską w strukturach Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Pracował w parafiach wojskowych i cywilno-wojskowych w Kielcach, Bydgoszczy, Rembertowie, Wrocławiu i Legionowie. To wówczas droga życiowa Księdza Żarskiego po raz pierwszy splotła się z naszą Diecezją.

Był Dziekanem Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Dziekanem Wojsk Lądowych w Warszawie, kapelanem Akademii Obrony Narodowej. W strukturach Kurii Ordynariatu Polowego był Wikariuszem Generalnym a po tragicznej śmierci bp. Tadeusza Płoskiego pełnił urząd Administratora Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Podczas pracy w Ordynariacie Ksiądz Żarski podjął studia z zakresu prawa kanonicznego (ATK, Kongregacja ds. Duchowieństwa w Rzymie, UKSW) a następnie z zakresu nauk społecznych; doktoryzował się na AON-ie, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia we wrześniu 2016 roku.

Został odznaczony tytułem Kapelana honorowego Jego Świątobliwości (1995) oraz Prałata Jego Świątobliwości (2006).

Z Diecezją Warszawsko-Praską, po odejściu z Ordynariatu Polowego, Ksiądz Żarski jest związany od stycznia 2011 roku. Był proboszczem par. św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie, administratorem Parafii św. Jana Chrzciciela w Józefowie-Michalinie. Od lipca 2015 roku jest pasterzem Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim.

Dekret inkardynacyjny Księdza prał. dr. Sławomira Żarskiego do naszej Diecezji nosi datę 7. października br.

Życzymy Księżom pięknej, owocnej pracy w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 19.10.2016 o 13.55, akt. 11.11.2016 o 11.44