DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Niedziela statystyczna - liczenie zakończone
16 października 2016 roku

Przypominamy Wielebnym Księżom Proboszczom, że w najbliższą niedzielę, 16 października, przewidziane jest tradycyjne badanie "dominicantes" i "communicantes".

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy uwagę, że druga strona ankiety statystycznej jest co roku inna - bieżąca dotyczy działalności wydawniczej Parafii w roku 2016. Prosimy o sprawdzenie aktualności posiadanego egzemplarza ankiety. Można je także pobrać jako załączniki do niniejszej informacji.

Wypełnione ankiety należy najpóźniej do 15 listopada przekazać do Kurii Biskupiej w wersji papierowej lub drogą elektroniczną na adres: kuria@diecezja.waw.pl (po tym terminie lista zalegających Parafii będzie podobnie jak w latach ubiegłych upubliczniona).
Nie wysyłamy ankiet do Instytutu Statystyki Kościoła - Diecezja zobowiązana jest uczynić to zbiorczo.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 12.10.2016 o 13.53, akt. 9.12.2016 o 10.11