DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kurs lektorski 2016/2017
Wyższe Seminarium duchowne DW-P, ul. Mehoffera 2
Kurs lektorski 2016/2017

W niedzielę, 23 października 2016, o godz. 14:30 rozpoczyna się nowy kurs przygotowujący kandydatów do posługi lektora.

 • Kandydaci: Kandydatem może zostać ministrant (wiek: przynajmniej 3 klasa gimnazjum) z parafii Diecezji Warszawsko-Praskiej, który pragnie służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez czytanie Słowa Bożego podczas liturgii.
 • Zapisy:
  • Podczas pierwszego spotkania 23 października.
  • Ostateczny termin dołączenia do kursu to dzień 13 listopada.
 • Dokumenty wymagane przy zapisie: imienne skierowanie od Ks. Proboszcza z parafii miejsca zamieszkania (posługiwania).
 • Terminy spotkań:
  • w roku 2016: 23 X, 13 XI, 4 XII
  • w roku 2017: 8 I, 29 I, 5 III, 2 IV, 30 IV, 21 V, 11 VI, 18 VI
 • Sprawy organizacyjne:
  • Spotkania kursu odbywają się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ulicy Mehoffera 2, w niedzielę, w godzinach 14.30-17.30.
  • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
  • Zajęcia kursu lektorskiego obejmują wykład liturgiczny, wykład poświęcony znajomości Pisma Świętego oraz zajęcia praktyczne z fonetyki i śpiewu kościelnego.
  • Na każde spotkanie trzeba przynieść zeszyt, długopis oraz Pismo Święte.
  • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do dwukrotnego posługiwania na Mszy Świętej w Katedrze warszawsko-praskiej (po wcześniejszej odprawie z ceremoniarzem). Szczegóły zostaną podane na pierwszym spotkaniu.
  • Przygotowanie do posługi lektora obejmuje także udział w tygodniowych rekolekcjach prowadzonych tradycyjnie już przez ks. Piotra Stępniewskiego (długoletniego duszpasterza lektorów). Rekolekcje będą odbywać się podczas wakacji, w gmachu Seminarium; dokładne terminy rekolekcji (kilka do wyboru) będą podane później. Udział w rekolekcjach jest warunkiem dopuszczenia do posługi lektora.
 • Szczegółowe informacje uzyskać można u Diecezjalnego Duszpasterza Lektorów – ks. Konrada Biskupa: tel. 537 894 343; e-mail: praskikurslektorski@gmail.com
Dod. Joanna Solak 16.09.2016 o 15.16, akt. 21.10.2016 o 17.11