DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Jutrznia za Nienarodzonych
Marki, 29 maja 2016 roku

Już niebawem, 29 maja o godz. 13.20 w Kościele Św. Izydora w Markach odbędzie się koncert: Jutrznia za Nienarodzonych - modlitwa uwielbienia i dziękczynienia, pisana dźwiękami do słów Pisma Świętego, na chwałę Boga w tajemnicy daru życia i poczęcia człowieka.

Dziś, kiedy niektórzy próbują wmawiać, że życiem można manipulować, że można decydować kiedy ono ma się zaczynać i kiedy kończyć... W czasach, gdy wmawia się, że wszystko wolno, że trzeba być postępowym, że nie trzeba brać odpowiedzialności a wszystko załatwiać prosto i szybko...

W czasach, gdy człowiek ma być zawsze piękny, młody, zdrowy, bez problemów... ubrany w najmodniejsze ciuchy i mieć najmodniejsze gadżety, najlepiej jak najwięcej, niczym słup reklamowy...

Będziemy mogli się zatrzymać... Będziemy mogli wznieść oczy ku Niebu i zachwycić się pięknem stworzenia. Pięknem miłości Boga do człowieka... Pięknem człowieka... Radością Boga w akcie stworzenia... Radością z każdego człowieka!

Będziemy mogli przypomnieć sobie, doświadczyć Słowa, które jest językiem miłości Boga Ojca do każdego człowieka. Słowa, które pisane dźwiękami, popłynie niczym ożywcze strumienie do każdego serca.

Jutrznię za Nienarodzonych poprowadzi znany kompozytor muzyki liturgicznej Paweł Bębenek. Wystąpią muzycy z różnych miejscowości i z różnych środowisk. Łączy ich to, że podjęli się wykonać dzieło, które powstało w odpowiedzi na dyskusję dotyczącą zagrożenia życia u jego początków. Nabożeństwo to było już wielokrotnie wykonywane w całej Polsce. Modlitwa muzyków jest wysłuchiwana i daje w życiu ludzi bardzo konkretne owoce (o czym mówią konkretne świadectwa)!

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną modlić się za dzieci nienarodzone, wszystkich, którzy oczekują dziecka, tych, którzy bronią życia od poczęcia. Szczególnie zaś wszystkich tych, którzy noszą w sercu ból po odejściu maleńkiego dziecka, aby w czasie Jutrzni mogli powierzyć Bogu swoje utracone potomstwo i objąć je w tym dniu serdeczną pamięcią. Wszystkim, którym nie dane było nadać imienia i właściwie pożegnać się ze swoim dzieckiem dajemy też symboliczną możliwość ofiarowania Bogu ukochanej istotki. Poprzez złożenie kartki z jego/jej imieniem do koszyczka, który zostanie zaniesiony przed Najświętszy Sakrament. Będzie również możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Inicjatywa wydarzenia zrodziła się na skutek powstawania na cmentarzu w Markach Pomnika Dziecka Utraconego i miejsca, gdzie wszystkie dzieci utracone będą mogły być godnie pochowane. Pomnik będzie przedstawiał Świętą Rodzinę z tulącymi się do Niej dziećmi.

Dziś, gdy na całym świecie depcze się wartość rodziny chrześcijańskiej, gdy ośmiesza się tradycyjne wychowanie, drwi się z wiary i zasad moralnych, w Roku Świętym Miłosierdzia Bożego, powstanie Pomnik, który przypomni o świętości życia; o tym, że każdy człowiek, każde dziecko ma wartość nieskończoną, że jest błogosławieństwem - a co najważniejsze: że sam Bóg chciał i stał się człowiekiem.

Patronatem honorowym koncert Jutrzni za Nienarodzonych w Markach objęli: Ks. Arcybiskup Henryk Hoser SAC - Biskup Warszawsko-Praski, p. Jacek Orych - Burmistrz Miasta Marki oraz Marecki Ośrodek Kultury.

Tekst - Magdalena Gniedziuk, Członek Komitetu Budowy Dziecka Utraconego w Markach

Dod. Marcin Tafejko 23.05.2016 o 11.32, akt. 23.05.2016 o 16.07