DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Pielgrzymka w Niedzielę Miłosierdzia
Loretto – Jadów, 3 kwietnia 2016 roku

Siostry Loretanki zapraszają do przeżycia Niedzieli Miłosierdzia „w drodze”, biorąc udział w pielgrzymce z Loretto do Jadowa.

Program:

Msza Święta w sanktuarium w Loretto
Błogosławieństwo na rozpoczęcie pielgrzymowania
Odpoczynek w Urlach
Jadów – Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz nabożeństwo uwielbienia Krzyża Chrystusowego
Zakończenie i rozesłanie
Dod. Joanna Solak 24.03.2016 o 13.25, akt. 25.03.2016 o 14.08