DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Święto Miłosierdzia Bożego
Ostrówek, 03.04.2016 r.

Zapraszamy wszystkich głodnych, spragnionych, oddalonych, bliskich, biednych, smutnych i wesołych, szczęśliwych i zrozpaczonych… po prostu każdego kto pragnie spotkać się z Miłosiernym Bogiem, kto czuje się przez Niego odnaleziony i może nadal jest szukany… 3.04 zostało podarowane całemu światu szczególne Święto, dla szczególnych osób – dla grzeszników – jako „ostatnia deska ratunku”.

To jest dzień, w którym św. Faustyna Kowalska zbiera wszystkich grzeszników z całego świata, aby ich zanurzyć w Bożym Sercu - ciągle i nieustannie otwartym.

Program:

Zwiedzanie Domu Św. Faustyny dla chętnych (do godz. 14.00).
gorący posiłek (do 14.30 oraz po Eucharystii; dziękujemy za złożone ofiary, które będą przeznaczone na Dom św. Faustyny).
Spotkanie z Jezusem Miłosiernym w sakramencie pokuty i pojednania (konfesjonały będą ustawione przy Drodze Krzyżowej).

Prosimy kapłanów, którzy mogliby posługiwać w tym czasie o zabranie ze sobą alby i fioletowej stuły;
jak również poinformowanie nas o swojej obecności.
Z góry serdecznie Wam dziękujemy.

Adoracja Najświętszego Sakramentu (oratorium św. Faustyny) - w ciszy; do godz. 14.45
Spotkanie z Miłosiernym w Jego obrazie oraz koronka do Bożego Miłosierdzia (ołtarz polowy)
Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Marka Solarczyka (ołtarz polowy). Zawierzenie siebie, swojej Rodziny Miłosierdziu Bożemu.

Kapłanów, którzy będą uczestniczyć w koncelebrze prosimy o poinformowanie nas
– ze względów organizacyjnych –
oraz zabranie ze sobą alby i stuły.

Poświęcenie obrazów z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego (będzie możliwość skorzystania ze sklepiku wyposażonego w obrazy, książki i inne rzeczy. Dziękujemy za wsparcie).

Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (…). Wylewam całe morze łask na dusze, (…) która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar… (Dz. 699)

W święto moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia mojego. Ja je uleczę i wzmocnię. (Dz. 206)

Kontakt: (29) 777 04 92 lub 794 962 336, s.augustyna.zsjm@gmail.com.

Dod. S. Augustyna Kiewro ZSJM 18.03.2016 o 14.35, akt. 19.04.2016 o 9.33