DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Sympozjum na temat uzależnień
WSD DW-P, 7 listopada 2015

– Uzależnienie redukuje naszą zdolność docelowego działania w kierunku dobra – mówił Biskup Warszawsko-Praski podczas konferencji naukowej „Alkoholizm i nie tylko- społeczeństwo wobec problemu wybranych uzależnień”, która 7 listopada odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Konferencja była drugim sympozjum zorganizowanym przez Kurię Warszawsko-Praską z cyklu spotkań „W kręgu nauki”. W sesji uczestniczyły osoby duchowne, terapeuci, przedstawiciele Służby Zdrowia oraz wszyscy, którym bliski jest temat uzależnień, a w szczególności uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Konferencyjna sala seminarium po brzegi wypełniona została przez przybyłych gości z różnych stron Polski.

- Uzależnienia zagrażają nie tylko od strony biologicznej konkretnemu człowiekowi, ale także degradują całe społeczeństwa – zwrócił uwagę Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC. Podkreślił również, że truizmem jest to, iż budujemy cywilizację uzależnień.

– Każdy z nas chciałby mieć taką autonomię działania, która go rzeczywiście czyni wolnym człowiekiem – mówił Biskup Warszawsko-Praski, tłumacząc, że uzależnienia mają wymiar społeczny. Wyraził również wdzięczność prelegentom, którzy jak podkreślił, często poświęcili swoje życie w pomocy człowiekowi uzależnionemu.

Podczas konferencji ks. prof. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mówił na temat duchowego tła uzależnień. – W medycynie sukces odnosi ten, kto potrafi postawić diagnozę, podobnie jest w sferze ducha – wyjaśniał ks. prof. Guz, dodając: – Nie wyzwolimy człowieka uzależnionego, jeśli nie uda nam się w człowieku odkryć człowieka.

Wykładowca KUL zaznaczył także, że „nic bardziej nie uraduje ducha jak przypomnienie mu, że pochodzi od Boga i zmierza ku Niemu”. Zaakcentował również wielką wartość rodziny, która stanowi ratunek dla zniewoleń, bowiem to właśnie w rodzinie kształtuje się człowiek – jego duch i cała osobowość.

Prof. Krzysztof Składowski, Kierownik Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii w Gliwicach, który zabrał głos w dyskusji, przestrzegał: – Alkoholik ma słaby organizm, nie jest w stanie przejść kilkutygodniowego leczenia nowotworowego. Na starcie jest już przegrany .

Z kolei dr n. med. Bohdan Woronowicz z Centrum Konsultacyjnego AKMED w wystąpieniu na temat abstynencji i picia kontrolowanego wyjaśniał: – Całkowita abstynencja to najbardziej pożądany cel leczenia alkoholizmu. Nie ma powrotu do picia kontrolowanego.

– Niepokojące jest to, że wzrasta liczba kobiet, które mają problemy z alkoholem. W ostatnich latach przeprowadziliśmy badania, które wskazują na to, że wzrosło spożycie alkoholu u kobiet w wieku 19-39 lat, które są kobietami młodymi i wykształconymi. Jest to niezwykle niepokojące, ponieważ w tym czasie kobiety stają się matkami – mówi dr Woronowicz.

Powiedział, że szacuje się, iż w Polsce jest ok. 800 tys. osób uzależnionych od alkoholu. Prawie 10 proc. populacji w Polsce to osoby, które nadmiernie spożywają alkohol. Tylko jedna trzecia z osób zdiagnozowanych podejmuje leczenie – mówił dr Woronowicz .

Jedno z wystąpień poświęcone zostało rodzajom dopalaczy oraz konsekwencjom zdrowotnym ich używania. Na ten temat mówiła dr Joanna Sadowska-Mazuryk ze Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

Podkreśliła, że zarówno wśród osób dorosłych jak i młodzieży używanie dopalaczy ma najczęściej charakter eksperymentowania. – Wchodząc w okres dojrzewania młodzież eksperymentuje, bardzo ważną rolę w tym czasie odgrywa nadzór rodziców, szkoły i wychowawców oraz uświadamianie im, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z zażywaniem dopalaczy – mówiła dr Sadowska-Mazuryk. Zwróciła uwagę, że bardzo istotne jest reagowanie i podejmowanie jakiejkolwiek interwencji wobec osób zażywających substancje psychoaktywne.

Wyjaśniała, że skład dopalaczy bardzo często pozostaje nieznany, dopalacze zawierają często nowe, dotychczas niezbadane substancje, których trudno przewidzieć skutki po ich spożyciu. Ponadto, dotychczas nie badano, jakie konsekwencje zdrowotne ma łączenie dopalaczy z innymi substancjami psychoaktywnymi jak np. alkohol.

Z kolei Jagoda Kubiak z Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w interesujący sposób, przy udziale uczestników spotkania, pokazała dlaczego osoba uzależniona długo nie podejmuje leczenia i jak wiele osób nieświadomie przyczynia się do tego.

– Osoby uzależnione nieświadomie używają mechanizmów obronnych po to, żeby ukryć problem alkoholowy przed samym sobą i przed innymi, używając przy tym wielu kłamstw – tłumaczyła Jagoda Kubiak, dodając, że alkoholik nie bierze odpowiedzialności za picie i próbuje zrzucać ją na inne osoby. Zaznaczyła, że interwencja w stosunku do osoby uzależnionej jest działaniem wbrew temu, co myśli alkoholik oraz stanowi rodzaj pomocy osobie, która nie chce tej pomocy.

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali również świadectw anonimowych osób ze Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz Grup Rodzinnych Al-Anon, będącej grupą krewnych i przyjaciół osób uzależnionych od alkoholu. O chrześcijańskich korzeniach program 12 Kroków opowiedział Rafał Porzeziński. Z kolei ks. Wiesław Kondratowicz, założyciel i kierownik Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości w Kowalewie w Diecezji Kaliskiej, mówił o tym, czy potrzeba jest prowadzenia takich ośrodków.

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC oraz Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Wkrótce dostępne będzie video z wszystkich wszystkich wystąpień zaproszonych prelegentów.

  • „Zdrowy duch to zdrowe ciało. Duchowe tło uzależnień”. Ks. prof. Tadeusz Guz, Katolicki Uniwersytet Lubelski:
  • Abstynencja czy picie kontrolowane?”, dr n. med. Bohdan Woronowicz, Centrum Konsultacyjne AKEMD:
  • „Interwencja kryzysowa w stosunku do osoby uzależnionej”, Jagoda Kubiak, Ośrodek Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii:
  • „Rozpowszechnienie, rodzaje i konsekwencje zdrowotne używania dopalaczy”, lek. med. Joanna Sadowska–Mazuryk, Szpital Nowowiejski:
  • „Chrześcijańskie Korzenie 12 Kroków”, Rafał Porzeziński autor audycji „12-TY KROK” w Radiu Warszawa i Telewizji Republika
Galeria zdjęć
Dod. Magdalena Kowalewska 10.11.2015 o 18.28, akt. 29.12.2015 o 13.07