DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Zaproszenie na Mszę Krzyżma
Wielki Czwartek – święto Eucharystii i Kapłaństwa

Wielebni Kapłani Diecezjalni i Zakonni
Diecezji Warszawsko – Praskiej

W imieniu Księdza Biskupa Ordynariusza przekazuję serdeczne zaproszenie dla wszystkich kapłanów, aby w Wielki Czwartek (dnia 8 kwietnia, o godz. 10.00) wzięli udział w koncelebrowanej Mszy świętej z poświęceniem Krzyżma, podczas której odnowimy nasze przyrzeczenia kapłańskie. Uprzejmie proszę o zabranie alby i stuły koloru białego.

Po Mszy św. będzie można odebrać oleje święte dla parafii według zasad praktykowanych w latach ubiegłych.

Po uroczystości serdecznie zapraszamy na poczęstunek w pomieszczeniach Kurii.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu
Kanclerz Kurii
Ks. Romuald Kamiński

Dod. Ks. Wojciech Lipka 25.03.2004 o 0.25