DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
XVI Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa
Tydzień Bezpiecznego Kierowcy: 19-26 lipca 2015 r.

W Tygodniu św. Krzysztofa – patrona kierowców, apelujemy wraz Policją o ostrożną, rozważną jazdę i prosimy, aby tak potem zostało na co dzień. Dzięki temu wszystkim po polskich drogach będzie podróżowało się bezpieczniej.

Akcja ma na celu szeroko zakrojoną prewencję i poprawę Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Polsce. Akcja Tydzień Bezpiecznego Kierowcy jest jednym z elementów XVI Tygodnia św. Krzysztofa, który dzięki MIVA Polska obchodzony jest w całym kraju pod hasłem poprawy bezpieczeństwa na drogach i pomocy polskim misjonarzom w zakupie środków transportu. Zachęcamy, aby w całym kraju propagowane było hasło Krajowego Duszpasterstwa Kierowców: „Kierujmy się Miłością na Drodze”. Więcej informacji oraz szczegóły na: www.miva.pl.

Prosimy, aby w parafiach w Polsce w Tygodniu św. Krzysztofa wszędzie odczytano „Apel do Kierowców” oraz przekazano go poprzez lokalne media wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Apel można pobrać poniżej.

Apel Krajowego Duszpasterstwa Kierowców i MIVA Polska

Tydzień Bezpiecznego Kierowcy 2015

Wypoczynek i czas urlopów jest często związany z przemieszczaniem się, z wyjazdami, z odwiedzinami naszych bliskich i rodzin, a to rodzi także pewne zagrożenia wynikające z podróżowania.

Dlatego słyszymy z różnych stron nawoływanie o rozważną i bezpieczną jazdę. Nie jesteśmy bowiem tylko biernymi uczestnikami dróg. Przez naszą postawę za kierownicą, przez nasz sposób odnoszenia się i traktowania innych użytkowników dróg, przez nasze podejście do przepisów drogowych, tworzymy kulturę bezpieczeństwa na naszych drogach.

Stąd też, jesteśmy wezwani do odpowiedzialności i ostrożności, do kierowania się roztropnością i miłością, także w tym aspekcie naszego życia. To właśnie ma na myśli Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska propagując pośród polskich kierowców: „Dekalog Kierowcy”. Warto więc zadać sobie pytanie: Jak my sami poruszaliśmy się po drogach? Czy dbaliśmy o zasady bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów drogowych? Czy nie byliśmy egoistami za kierownicą, zadufanymi w sobie, nie szanując innych na drodze? Czy nie narażaliśmy swojego życia i bliźnich na niebezpieczeństwo przez brawurę, nieostrożną, ryzykowną i nieodpowiedzialną jazdę czy też przez nietrzeźwość za kierownicą? Czy dawaliśmy dobre świadectwo chrześcijańskiego życia podczas podróży? Na drodze i za kierownicą też jestem i powinienem być chrześcijaninem. Modlitwa przed i po podróży pomaga o tym pamiętać. Stwarza bowiem okazję do namysłu, który powinien poprzedzać każde ludzkie działanie. Jako wierzący oddajemy się w ręce Bożej Opatrzności, świętych Patronów i Aniołów Stróżów. Stąd nasze modlitwy, błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, a następnie też nasza szczera wdzięczność Panu Bogu za bezpieczną jazdę. Apelujemy zatem do wszystkich kierowców: o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! Do wszystkich uczestników ruchu - o poszanowanie dla życia, bo jest ono darem Bożym! Otwórzmy więc drzwi Chrystusowi - także drzwi naszych pojazdów, aby w nich na stałe zapanowało Boże Prawo! Aby nasze poczynania w codziennej praktyce za kierownicą były zgodne z nauką Chrystusa. Wówczas też będziemy mogli liczyć na opiekę patrona kierowców Świętego Krzysztofa, dzięki której to opiece każda podróż będzie bezpieczna i cali wrócimy do domu, do naszych bliskich. Kierujmy się zawsze miłością na każdej drodze! Do Apelu o bezpieczną i kulturalną jazdę, zgodną z przepisami prawa, przyłącza się również Policja, która na co dzień czuwa nad porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Wykonując swoje obowiązki policjanci bardzo często mogą zaobserwować sytuacje, w której błąd kierowcy kosztuje życie.

Strzeżmy się takich błędów!

ks. dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców
ks. Jerzy Kraśnicki, Dyrektor MIVA Polska

Program wydarzeń XVI Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa

z udziałem MIVA Polska, 19 -26 lipca 2015

Hasło Tygodnia: Niesiemy Chrystusa na peryferie świata

Niedziela, 19 lipca 2015

Miński Mazowiecki – Parafia św. Antoniego, ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 54.

Inauguracja XVI Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa – dziękczynienie za 15 lat MIVA Polska i modlitwa w intencji wszystkich kierowców:

W programie niedzieli:

Godz. 12.30 – uroczysta Msza św. w intencji wszystkich kierowców i dobroczyńców MIVA Polska z podziękowaniem za 15 lat istnienia i działalności MIVA Polska. Przewodniczy Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. Marian Midura; homilię wygłosi dyrektor MIVA Polska, ks. Jerzy Kraśnicki.

- błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów po każdej Mszy św.;

- wystawa misyjna MIVA Polska: Z Ewangelią w drogę na krańce świata;

- stoiska misyjne na placu przykościelnym;

- prezentacja Wielkiej Księgi Wdzięczności misjonarzy;

- wręczenie Złotej Kierownicy św. Krzysztofa - dorocznej nagrody MIVA Polska i Krajowego Duszpasterstwa Kierowców:

- możliwość prób na symulatorach dachowania i zderzeń; (od godz. 9.00 – 15.00)

- dystrybucja alkomatów

Msze święte z poświęceniem pojazdów i błogosławieństwem kierowców w porządku niedzielnym parafii(7.00; 8.30; 10.00; 11.15; 12.30; 18.00) i akcja św. Krzysztof – 1 grosz za 1 km na pojazdy misyjne oraz promocja Dekalogu Kierowcy.

We Mszy św. wezmą udział misjonarze, kierowcy rajdowi, policjanci z KG z WPiRD.

Poniedziałek, 20 lipca 2015

Dzień Bezpiecznego Kierowcy – Olsztyn

10-12.00 – happening Dzień bez mandatu z udziałem Policji WRD i Służby Celnej WZP.

Wtorek, 21 lipca 2015

Msza św. za zmarłych Przyjaciół i ofiarodawców MIVA Polska – kaplica CFM, g. 18.00

Wspominamy szczególnie tych, którzy w ciągu ostatniego roku odeszli do wieczności.

Sobota, 25 lipca 2015

Białystok - Dzień Bezpiecznego Kierowcy – Wspomnienie św. Krzysztofa-Patrona Kierowców

10-12.00 – happening Dzień bez mandatu z udziałem Policji WRD i Służby Celnej WZP;

18.00 – Msza św. w intencji wszystkich kierowców i podróżujących z udziałem Krajowego Duszpasterza Kierowców – parafia św. Krzysztofa, Białystok – Zawady,

Niedziela, 26 lipca 2015

Tychy - Parafia św. Krzysztofa - Misyjny Festyn św. Krzysztofa z udziałem MIVA Polska i zakończenie Tygodnia św. Krzysztofa

W programie:

11.30 – Msza św. odpustowa ku czci św. Krzysztofa z poświęceniem samochodów;

15.00 – Msza św. z poświęceniem rowerów i motocykli;

16.15 – Parada rowerów i motocykli na Plac „Pod Żyrafą”, ul. Edukacji (Park Miejski)

16.45 -19.30 – Piknik Rodzinny w Parku Miejskim „Pod Żyrafą” (m.in. Kiermasz Misyjny, domowe ciasta, pokaz sprawności i sprzętu Straży Pożarnej, Policji, Kurs Pierwszej Pomocy na drodze, Ambulans Krwiodawczy, koncerty)

oraz

- wystawa misyjna MIVA Polska (w kościele przez cały dzień) i stoisko MIVA (przy kościele);

- prezentacja „chukudu”

Podczas wszystkich Mszy św. w programie niedzielnym parafii (7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 15.00; 17.00; 21.00) modlitwa za kierowców oraz akcja św. Krzysztof 1 grosz za 1 km z promocją Dekalogu Kierowców MIVA Polska.

Podczas Festynu prowadzona będzie kwesta na środki transportu dla misjonarzy.

Dod. Magdalena Kowalewska 20.07.2015 o 13.57, akt. 22.07.2015 o 20.10