DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Święto misji. IV Krajowy Kongres Misyjny zakończony
12-14 czerwca 2015 r.

W dniach 12-14 czerwca pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału" przeżywaliśmy IV Krajowy Kongres Misyjny, na którym obecne były symbole Światowych Dni Młodzieży: krzyż i ikona Salus Populi Romani.

Na Kongres złożyły się konferencja naukowa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz stacje kongresowe: dziecięca na warszawskim „Torwarze”, młodzieżowa przy ul. Kawęczyńskiej i stacja kongresowa dorosłych w kościele Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim. Gościem specjalnym IV Krajowego Kongresu Misyjnego był kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Sympozjum na UKSW, które odbywało się 12 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, otworzył przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur.

Pójść na całość za Jezusem, czyli IV Krajowy Kongres Misyjny. Video:

Pierwszy dzień Kongresu zakończyła uroczysta Msza Święta w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i Floriana Męczennika pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore. Eucharystia koncelebrowana była przez kard. Fernando Filoniego oraz dwunastu biskupów z różnych stron świata oraz kilkudziesięciu kapłanów. Oprawę liturgiczną przygotowali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, oprawę muzyczną: Chór Katedry Warszawsko-Praskiej MUSICA SACRA.

Dla naszej Diecezji było to szczególne wydarzenie, ponieważ przypadło w wigilię szesnastej rocznicy wizyty Świętego Jana Pawła II w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Podczas Liturgii, której przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce, posłanych zostało dwóch misjonarzy z Diecezji Warszawsko-Praskiej: Beata Biela i ks. Krzysztof Szczepanik. Na zakończenie Liturgii wystosowano telegram do papieża Franciszka, dziękując za adhortację „Evangelii gaudium”.

Drugi dzień Kongresu obfity był w spotkania z misjonarzami. W Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej odbywała się młodzieżowa stacja kongresowa, w której uczestniczył Bp Marek Solarczyk, na warszawskim Torwarze dziecięca stacja kongresowa, z kolei w kościele Wszystkich Świętych stacja dla dorosłych. Wieczorem w świątyni przy Placu Grzybowskim sprawowana była Msza Święta pod przewodnictwem prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów.

Kard. Fernando Filoni stwierdził, że największym misjonarzem obecnych czasów jest Święty Jan Paweł II. Zwrócił uwagę, że Ojciec Święty napisał jedną z najpiękniejszych encyklik misyjnych, którą jest „Redemptoris missio".

Świadectwo Biskupa z Pakistanu: My, chrześcijanie, jesteśmy celem, bo jesteśmy inni:

W niedzielę 14 czerwca, na zakończenie IV Krajowego Kongresu Misyjnego, we wszystkich archidiecezjach i diecezjach w Polsce sprawowana była Msza św. kongresowa pod przewodnictwem pasterzy archidiecezji i diecezji. Tego dnia Biskup Warszawsko-Praski podczas Eucharystii w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i Floriana Męczennika przypomniał, że życie chrześcijanina ma charakter misyjny, zaznaczając że „każdy z nas może i powinien być misjonarzem w swoim środowisku tam, gdzie go Pan Bóg postawił”. Podkreślił, że naszym zadaniem jest sianie ziarna Bożego Słowa tam, gdzie żyjemy.

Abp Henryk Hoser SAC przypomniał o odpowiedzialności kościoła lokalnego za posyłanych misjonarzy.

Obecnie 2065 polskich misjonarek i misjonarzy pełni posługę misyjną w 97 krajach świata. W Diecezji Warszawsko-Praskiej trwa Rok Misji. Szczegółowy plan Roku Misji można znaleźć TUTAJ.

Młodzieżowa Stacja Kongresowa - Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego przy Kawęczyńskiej, video:

Msza św. w Katedrze Warszawsko-Praskiej pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
Dod. Magdalena Kowalewska 15.06.2015 o 18.16, akt. 23.07.2015 o 13.41