DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Program IV Krajowego Kongresu Misyjnego
12-14 czerwca 2015 r.

Program
IV Krajowego Kongresu Misyjnego

12-14 czerwca 2015 r.

Organizatorem Kongresu jest Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne. Hasło Kongresu brzmi: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Patronem Kongresu został św. Jan Paweł II, największy Misjonarz współczesności. Kongres potrwa trzy dni.

KONFERENCJA NAUKOWA NA UKSW, AULA JANA PAWŁA II,
UL. DEWAJTIS 5, WARSZAWA ORAZ MSZA ŚW. W KATEDRZE

WARSZAWSKO-PRASKIEJ, 12 VI 2015

Godz. 9.30Słowo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Stanisław Dziekoński

Godz. 9.40Powitanie i wprowadzenie w tematykę obrad, bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Godz. 10.00Aktualność misji „ad gentes”, kard. Fernando Filoni, Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Rzym

Godz. 10.50Odpowiedzialni za misje, abp Henryk Hoser SAC, biskup warszawsko-praski

Godz. 11.15Animacja i współpraca misyjna, bp Jan Piotrowski, biskup kielecki

Godz. 11.45 – Dyskusja

Godz. 12.30 – Obiad

Godz. 14.00 Panel dyskusyjny „Odnowić zapał misyjny”

Grupa I: Jak umisyjnić struktury Kościoła w Polsce?, moderator ks. dr Franciszek Jabłoński, Gniezno

Grupa II: Nowe spojrzenie na misje „ad gentes”, moderator o. prof. dr hab. Jarosław Różański UKSW, Warszawa

Grupa III: Nowe formy współpracy i integracja środowisk misyjnych, moderator

o. dr Konrad Keler SVD

Grupa IV: Rola i miejsce Papieskich Dzieł Misyjnych w posłudze misyjnej Kościoła w Polsce, moderator ks. prał. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM

Grupa V: Problematyka misyjna w przygotowaniu do kapłaństwa. Czy w Seminariach jest miejsce na formację misyjną przyszłych duszpasterzy? Moderator ks. mgr Stanisław Wojdak, WSD Tarnów

Grupa VI: Osoby konsekrowane w służbie misjom, moderatorka s. Elżbieta Sołtysik SSPC

Grupa VII: Misjonarze świeccy, rodzina, wolontariusze, moderatorka p. Barbara Uszko-Dudzińska

Grupa VIII: Misyjność w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Członkowie podmiotem ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej, moderator ks. mgr Jerzy Limanówka SAC

Grupa IX: Rola katechezy w kształtowaniu świadomości misyjnej katechizowanych. Co katecheta może uczynić dla animacji misyjnej? moderator p. Aneta Rayzacher- Majewska, UKSW, Warszawa

Grupa X: Zaplecze finansowe i materialne misji, moderator ks. dr Krzysztof Czermak, Tarnów

Godz. 18.00Msza św. w katedrze św. Floriana pod przewodnictwem abp Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski z Częstochowy pod przewodnictwem bp Adama Szala, biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej

DZIECIĘCA STACJA KONGRESOWA

WARSZAWA, „TORWAR”, UL. ŁAZIENKOWSKA 6A, 13 VI 2015

Godz. 09.30 – Recepcja

Godz. 10.00 – Rozpoczęcie

Spotkanie z kard. Fernando Filonim

Godz. 10.30 - Msza św. pod przewodnictwem bpa Rafała Markowskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej

Godz. 11.30 – Spotkania z misjonarzami, warsztaty w krużgankach Torwaru - część I

Czas na posiłek i zabawy

Godz. 12.00 – Muzyczne podróże misyjne (m. in. Joszko Broda, dziecięcy zespół taneczny Freespirit z Ghany i inni)

Godz. 13.00 – Spotkania z misjonarzami, warsztaty w krużgankach Torwaru - część II

Godz. 13.30 - Misyjny różaniec

ok. godz. 14.30 – Zakończenie

MŁODZIEŻOWA STACJA KONGRESOWA

BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO,

WARSZAWA, UL. KAWĘCZYŃSKA, 13 VI 2015

Godz. 10.00-10.15 – Zawiązanie wspólnoty

Godz. 10.15-11.15 – Koncert Darka Malejonka, program ewangelizacyjny

Godz. 11.15-11.30 – Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ks. Adam Parszywka SDB

Godz. 11.30-12.15 – Świadectwa Misjonarzy (fidei donum, misjonarz, misjonarka)

Godz. 12.15-13.15 – Występ zespołów misyjnych (1 lub 2 zespoły z Afryki lub Ameryki Południowej) - Spotkanie z kard. Fernando Filonim

Godz. 13.15-14.15– Obiad

Godz. 14.15–15.45 – Młodzi dla Misji, ks. Maciej Makuła SDB i wolontariuszka

Godz. 15.45-16.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 16.00 – Przejazd na Plac Grzybowski

Godz. 18.00 – Msza Święta na placu Grzybowskim (Kościół Wszystkich Świętych)

Godz. 19.30 – Procesja z Krzyżem i Ikoną - Znakami ŚDM do Bazyliki Świętego Krzyża

Godz. 20.00 – Wieczór Chwały w Bazylice Świętego Krzyża

Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski

STACJA KONGRESOWA DOROSŁYCH

PLAC GRZYBOWSKI, KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH,

WARSZAWA, 13 VI 2015

Godz. 8.30-10.00 – Rejestracja uczestników, odbiór pakietów kongresowych

Godz. 10.00-10.30 – Zawiązanie wspólnoty, powitanie uczestników, rozśpiewanie

Godz. 10.30-11.00 – Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Aktualność misji «ad gentes» w III tysiącleciu, O. Jan Jacek Stefanów SVD

Godz. 11.00-11.30 – Świadectwa misjonarzy (3 x 10 min)

Godz. 11.30-12.00 – Przerwa

Godz. 12.00-13.00 – Dzielmy się dobrem - Szymon Hołownia, dziennikarz, publicysta, społecznik

Godz. 13.00-13.30 – krótkie filmy misyjne (3 filmy)

Godz. 13.30-15.00 – Przerwa obiadowa

Godz. 15.00-15.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w różnych językach

Godz. 15.15-15.45 – Misyjne mosty – świadectwa misjonarzy przez internet (3 x 10 min)

Godz. 15.45-16.15 – Misje odnawiają Kościół. Odnówmy zapał misyjny,

ks. dr Grzegorz Wita, wikariusz biskupi ds. misji, Katowice

Godz. 16.15-16.30 – Śpiewy misyjne

Godz. 16.30-17.00 – Przerwa

Godz. 17.00-17.30 – Nabożeństwo misyjne z dziesiątką różańca i Litanią do Serca Pana Jezusa

Godz. 18.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kard. Fernando Filoniego; homilię wygłosi kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

Po Mszy Św. procesja z Krzyżem i Ikoną - Znakami ŚDM do Bazyliki Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 3. Następnie adoracja i Apel Jasnogórski.

NIEDZIELA KONGRESOWA W ARCHIDIECEZJACH I DIECEZJACH,

14 CZERWCA 2015 R.

Godz. 7.00 – Msza św. telewizyjna z Sanktuarium Miłosierdzia Bożegow Krakowie-Łagiewnikach pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Jeża, biskupa tarnowskiego

Godz. 9.00 – Msza św. radiowa z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie pod przewodnictwem ks. bp Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Godz. 9.30 - Msza św. na zakończenie diecezjalnych obchodów IV Krajowego Kongresu Misyjnego, sprawowana w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i Floriana Męczennika pod przewodnictwem Abp. Henryka Hosera SAC, Biskupa Warszawsko-Praskiego

Godz. 13.00 – Msza św. transmitowana przez „Telewizję Polonia”

z Poznańskiej Fary – Bazyliki Kolegiackiej pod przewodnictwem ks. abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i metropolitę poznańskiego

We wszystkich archidiecezjach i diecezjach w Polsce Msza św. kongresowa pod przewodnictwem pasterzy archidiecezji i diecezji. W parafiach Msze św. kongresowe i festyny misyjne.

Zapraszamy do obejrzenia filmów wprowadzających do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, które można znaleźć TUTAJ

Dod. Magdalena Kowalewska 11.06.2015 o 11.43, akt. 23.07.2015 o 13.48