DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Caritas Polska organizacją pożytku publicznego
Możliwość przekazania 1 % podatku na tę instytucję dobroczynną

W dniu 1 stycznia 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy, zamiast budżetowi państwa, organizacji pożytku publicznego.

Od dnia 5 marca 2004 r. Caritas Polska posiada status organizacji pożytku publicznego.
Została ona zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000198645.

Jak przekazać 1 % podatku na rzecz Caritas Polska ?
1. W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT 36 lub PIT 37) za rok 2003 od kwoty należnego podatku należy odjąć 1% i wpisać uzyskaną kwotę odpowiednio w poz. 192 w PIT-36 lub w poz. 123 w PIT-37.
2. O wyliczoną kwotę pomniejszamy należny podatek.
3. Wyliczoną kwotę równą 1 % wpłacamy na konto Caritas Polska w terminie do 30 kwietnia 2004 r. za pomocą przekazu bankowego na jedno z poniżej podanych kont.

Caritas Polska
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
PKO BP S.A. I/O Centrum w Warszawie 
70 1020 1013 0000 0102 0002 6526

dopisek "Wpłata 1 % na rzecz organizacji pożytku publicznego"
wpłaty na konto Caritas Polska w oddziałach Banku PKO BP S.A. w całym kraju są zwolnione od opłat

lub

BIG Bank Gdański S.A. (Bank Millenium S.A.)
77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
dopisek "Wpłata 1 % na rzecz organizacji pożytku publicznego"

Wpłata musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego (Caritas Polska), na rzecz której została dokonana wpłata. Należy również zaznaczyć, że jest to wpłata 1 % na rzecz organizacji pożytku publicznego.
4. W przypadku nadpłaty podatku w ciągu 3 miesięcy otrzymamy z Urzędu Skarbowego zwrot wpłaconej kwoty.
5. Jeżeli rozliczyliśmy już wcześniej podatek za rok 2003 możemy dokonać odpisu 1 % dokonując korekty zeznania. Wówczas należy wypełnić powtórnie formularz PIT wpisując w nagłówku formularza wyraz "Korekta”, zaznaczając poz. 8 pkt 2 "korekta zeznania”, następnie wyliczyć należny podatek. Do korekty należy dołączyć pismo przewodnie do naczelnika Urzędu Skarbowego uzasadniające dokonanie korekty wolą dokonania odpisu 1 % na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Zachęcamy do przekazania 1 procenta na rzecz Caritas. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie informacyjnym wysłąnym do parafii.
Prosimy o podanie tej informacji w ogłoszeniach parafialnych.

Szczęść Boże!
Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Ks. Krzysztof Ukleja

Dod. Ks. Wojciech Lipka 22.03.2004 o 1.32