DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Solidarni z życiem. Videorelacja z Marszu Świętości Życia
19 kwietnia 2015 r.

Już po raz dziesiąty ulicami Warszawy przeszedł Marsz Świętości Życia. Tegoroczne hasło marszu brzmiało: „Solidarni z życiem”. To słowa zaczerpnięte z homilii Jana Pawła II, wygłoszonej w 1997 roku w Kaliszu. Zgodnie z tradycją Marsz honorowym patronatem objął Ks. Abp Henryk Hoser SAC, Biskup Warszawsko-Praski.

Podczas niedzielnej, południowej modlitwy „Regina caeli" w Watykanie papież Franciszek wyraził łączność duchową z uczestnikami Marszu: — Łączę się z uczestnikami Marszu Świętości Życia, który odbywa się w Warszawie, zachęcając, by zawsze bronili i wspierali ludzkie życie — powiedział w języku włoskim Ojciec Święty.

— Nie chcemy z naszego chrześcijańskiego życia wykreślać ani jednego przykazania. Dzisiaj chcieliśmy mocniej wykrzyczeć piąte przykazanie: „Nie zabijaj!". I dlatego tutaj jesteśmy tak licznie zgromadzeni — mówił uczestniczący w Marszu Świętości Życia ks. Bogusław Kowalski, proboszcz Katedry Warszawsko-Praskiej.

Videorelacja:

Zaproszenie Ks. Abp. Henryka Hosera SAC na Marsz Świętości Życia:

Dod. Magdalena Kowalewska 7.04.2015 o 18.24, akt. 22.04.2015 o 15.43