DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Abp Hoser zachęca do uzyskania odpustu zupełnego
Konkatedra na Kamionku, 29 listopada 2014 r., g. 18.00

— Uczestnictwo w tym zakończeniu (Jerycha Różańcowego – przyp. red.) wiąże się ze specjalnym odpustem który został nam udzielony przez Ojca Świętego Franciszka.

Do uzyskania Odpustu Zupełnego konieczne są: spowiedź sakramentalna, Komunia Święta, modlitwa w intencjach papieskich i wyrzeczenie się przywiązania do grzechu.

„Wierni, którzy chcieliby pobożnie przyjąć papieskie Błogosławieństwo, ale z uzasadnionej przyczyny nie mogliby wziąć udziału w świętych obrzędach, mogą to ważnie uczynić, jeżeli będą uczestniczyć w tym rycie za pomocą telewizji lub radia a znajdując się w stanie duchowej dyspozycji będą mogli ważnie otrzymać odpust zupełny zgodnie z normami prawa” — czytamy w dekrecie Stolicy Apostolskiej.

Zachęcamy do udziału w Mszy św. na zakończenie Jerycha Różańcowego, która będzie transmitowana na stronie diecezjalnej.

Wierni, którzy w dniach od 22 do 29 listopada pobożnie nawiedzili Konkatedrę na Kamionku i wzięli udział w Jerychu Różańcowym oraz spełnili konieczne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia Święta, modlitwa w intencjach papieskich, wyrzeczenie się grzechu) mogli również uzyskać Odpust Zupełny.

Dod. Magdalena Kowalewska 28.11.2014 o 15.33, akt. 30.11.2014 o 1.28