DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
ul. Kinowa 19, Warszawa

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oferuje możliwość skorzystania z konsultacji i psychoterapii w zakresie: problematyki DDA i DDD, zaburzeń osobowości, nerwic i zaburzeń psychosomatycznych, kryzysów, problemów w relacjach, problemów związanych z sektami.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Zapisy na konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14.30-16.30 pod numerem: 697-011-207.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc ludziom na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka uwzględniającej wymiary biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w grudniu 1993 r. przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.W pracach tych od początku byli zaangażowani zarówno katolicy, jak i protestanci, dlatego przyjęliśmy nazwę "Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich". Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny.

Osoby przeżywające trudności, kryzysy, konflikty wewnętrzne, zaburzenia nerwicowe i psychotyczne, osoby uzależnione i współuzależnione zapraszamy do skorzystania z naszych ośrodków:

Ośrodek Pomocy Psychologicznej SPCh i Caritas A.W.,
ul. Bednarska 28/30
00-322 Warszawa
tel. 22-828 54 83

Katolicki Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pastoralnej
Dom Rekolekcyjno-Formacyjny WMSD
ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa
poradnia@dewajtis.pl

Centrum Psychologiczne SPCh
ul. Kinowa 19
04-030 Warszawa
tel. 697 011 207
kinowa@spch.pl

Więcej szczegółów na stronie: www.spch.pl

Dod. Ks. Wojciech Lipka 5.10.2009 o 13.53, akt. 18.03.2014 o 21.10