DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Konferencje rejonowe
Seminarium Duchowne, 6 i 13 listopada

KONFERENCJE REJONOWE

Wyższe Seminarium Duchowne
Tarchomin, ul. Mehoffera 2

6 listopada 2004 r. (godz. 10.00)

Udział biorą dekanaty:
1. Aniński
2. Bródnowski
3. Tarchomiński
4. Jadowski
5. Legionowski
6. Otwocki
7. Otwock-Kresy
8. Radzymiński
9. Tłuszcz
10. Wołomiński

Program Konferencji:

I Część liturgiczna (w kaplicy seminaryjnej)
1. Liturgia Słowa
2. Konferencja ascetyczna w oparciu o teksty biblijne: Dz 11, 17-22; Łk 22, 14-23 – głosi Ks. Marek Doszko
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu

II Część konferencyjna (w sali)
1. Referat: "Eucharystia w życiu Kościoła” – wprowadzenie w nowy rok duszpasterski poświęcony Eucharystii(Ks. dr Jan Gołąbek)
2. Propozycje na nadchodzący roku duszpsterski (Bp Stanisław)
3. Dyskusja
4. Komunikaty i wolne wnioski
5 Słowo końcowe Księdza Arcybiskupa
6. Posiłek

13 listopada 2004 r. (godz. 10.00)

Udział biorą dekanaty:
1. Grochowski
2. Praski
3. Rembertowski
4. Miński – Narodzenia NMP
5. Miński – Św. Antoniego
6. Nowodworski
7. Siennicki
8. Stanisławowski
9. Sulejówek
10. Zielonkowski

Program Konferencji:

I Część liturgiczna (w kaplicy seminaryjnej)
1. Liturgia Słowa
2. Konferencja ascetyczna w oparciu o teksty biblijne: Dz 11, 17-22; Łk 22, 14-23 – Ks. Marek Kruszewski
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu

II Część konferencyjna (w sali)
1. Referat: "Eucharystia w życiu Kościoła” – wprowadzenie w nowy rok duszpasterski poświęcony Eucharystii(Ks. dr Jan Gołąbek)
2. Propozycje na nadchodzący roku duszpsterski (Bp Stanisław)
3. Dyskusja
4. Komunikaty i wolne wnioski
5 Słowo końcowe Księdza Arcybiskupa
6. Posiłek

Dod. Ks. Wojciech Lipka 6.11.2004 o 8.14